Interactief coach traject

1.299,00

Categorie:

Nog een stap te gaan en jij bent onderweg naar het gezin dat je altijd wenste!

We gaan samen aan de slag met het opvoed en coach traject. Ik help je, door alles kant en klaar aan te leveren en het je zo makkelijk mogelijk te maken.

Van jou verwacht ik een belangrijke belofte aan jezelf en aan mij: Het gedisciplineerd en gemotiveerd volgen van het traject. Volg de negen stappen en het werkboek, dan ervaar je binnen afzienbare tijd de verandering die je wenst! Je begrijpt waar het gedrag van je kind vandaan komt en hoe dit invloed heeft op jouw gezin.

In afzienbare tijd heb je…

  • meer inzicht in gedrag, emoties en draag je kennis om juist te kunnen schakelen en handelen,
  • de basiskennis over de dynamiek van het gezin en de invloed die jij als ouder hebt, iets wat ons nergens geleerd is,
  • de gegeven handvatten om jouw eigen liefdevolle gezin te creëren.

Dit online opvoed en coach traject geeft je antwoorden op je vragen, gaat jou ondersteunen om de opvoeding vorm te geven vanuit kennis, liefde, contact en vertrouwen.

De holistische coach bied binnen het coaching op maat traject begeleiding en ondersteuning, in combinatie met het uitgebreide werkboek. In acht zoom sessies kun jij interactief je stellen en ga je in negen stappen door de modules heen en creëer je bewust en moeiteloos ouderschap.

De erkende en gespecialiseerde holistische coach van het opvoed- en oudertraject ondersteund je bij het vinden van praktische oplossingen die passen bij het kind en de dynamiek van het gezin. Daarbij gaan we uit van jouw eigen kracht en de kracht van het kind. Er wordt aansluiting gezocht bij jouw situatie, jouw specifieke omstandigheden, jouw kwaliteiten en mogelijkheden. Het uiteindelijke doel is dat je als ouder(s) de grip terugkrijgt op jouw situatie en de rust en gezelligheid in jouw gezin weer terugkeert.

Het interactief coach traject omvat negen online modules en acht live (zoom) sessies van één uur.

Nu starten